Udnytter din virksomhed globaliseringen fuldt ud?

Mange skandinaviske virksomheder har gennem de seneste år kastet sig ud i mere eller mindre ambitiøse globaliseringsprojekter. I de fleste tilfælde har målet været at reducere omkostningerne, optimere værdikæden og styrke konkurrenceevnen. I andre har det handlet om at udvide sin markedsplads.

I begge situationer må mange virksomheder dog efterfølgende konstatere, at indsatsen ikke gav det forventede udbytte. At globale muligheder er en ting; global governance noget ganske andet.

En vigtig præmis for den succesrige globaliseringsstrategi er erkendelsen af, at globalisering i dag peger begge veje. At skandinaviske virksomheder udfordres på deres hjemmebane af aktører udefra, og at spillereglerne derfor er ændret; blandt andet fordi aktørerne i de nye vækstøkonomier er bevæbnet med høje produktivitetsrater, lave lønninger – og priser, der presser skandinaviske virksomheders konkurrenceevne og bundlinje til det yderste.

Omvendt skaber den økonomiske vækst i Asien, Østeuropa, Sydamerika og dele af Afrika flere muligheder end trusler. Det eksportmæssige sigtekorn bør derfor rettes mod at få sat en fod i døren til for eksempel de asiatiske markeder. Og mod at etablere en værdikæde, der udnytter globaliseringens muligheder for innovation, omkostningseffektivitet og tiltrækning af talent.

Hos Valcon hjælper vi virksomheder med at tackle globaliseringen – begge veje. Vi arbejder i multinationale teams, så du får skandinaviske konsulenter med en dyb indsigt i din forretning, samtidig med at teamet har lokalt forankrede kapaciteter med dybe kompetencer på de relevante områder.

Herunder finder du kundecases, der handler om globalisering - til inspiration.